Posted on

Tủ bếp dành cho gia đình nhiều thành viên

Mẫu tủ bếp gỗ cho gia đình nhiều thành viên

Loại tủ bếp: chữ U có bàn đảo
Vật liệu: gỗ cà chít